VASTLEGGING PER THEMA

Vandaag de dag hebben bedrijven en organisaties hun handen vol aan het runnen van hun bedrijf en ligt de volledige focus op hun 'core business' en het realiseren van groei. Groei op gebied van productievolume, klantenportfolio, omzet, aantal medewerkers, etc..

Hoe groter de organisatie groeit, des te belangrijker wordt het dat relevante bedrijfsinformatie inzichtelijk en efficiënt is ingericht voor de organisatie en haar medewerkers.

Inzichtelijkheid van relevante bedrijfsinformatie kunnen een grote impact hebben op de vergroting van klant- & medewerker tevredenheid, risicoverlaging, kostenreductie en omzetverhoging binnen de organisatie.

Hopstaken Consultancy helpt opdrachtgevers bij het in kaart brengen van hun relevante bedrijfsinformatie en denkt mee in mogelijkheden voor het implementeren van een gestructureerde organisatie met als doel een gezamenlijke vooruitgang te creëren.

Naargelang de behoefte van de klant kan de opdrachtgever er ook voor kiezen om per thema de begeleiding van Hopstaken Consultancy in te schakelen.

In te richten thema's kunnen o.a. zijn;

 • Context van de organisatie

  • inzicht in de organisatie / behoefte en verwachtingen van belanghebbenden / kwaliteitsmanagement en haar processen​

 • Leiderschap

  • Beleid / doelstellingen / leiderschap en betrokkenheid / klantgerichtheid /​ rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Planning

  • Risico's en kansen​

 • Ondersteuning

  • Middelen / Personeel / Infrastructuur / Omgeving / Communicatie / Gedocumenteerde informatie​

 • Uitvoering

  • Operationele planning en beheersing / Eisen voor producten en diensten / Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten / Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten / Productie en het leveren van diensten / Vrijgave van producten en diensten / Beheersing van afwijkende outputs

 • Evaluatie van de prestaties

  • Monitoren, meten, analyseren, evalueren / Klanttevredenheid / Interne & Externe Audit / Directiebeoordeling

 • Verbetering

  • Afwijkingen en corrigerende maatregelen / Continue verbetering   

 • Duurzame inzetbaarheid

  • oplossingen en initiatieven t.b.v. langdurige arbeidsparticipatie.

Indien de opdrachtgever alle bovenstaande thema's wenst te implementeren binnen de organisatie kan er gezamenlijk worden gekeken naar implementatie van een compleet ISO kwaliteitsmanagement-systeem.

Mocht u meer te weten willen komen over hoe Hopstaken Consultancy uw organisatie kan helpen bij het inzichtelijk maken en implementeren van de gewenste thema's, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens of stuur een berichtje via ons contactformulier op deze website.

Hopstaken Consultancy

Basaltdijk 3

4706 DP Roosendaal