Hopstaken Consultancy is gespecialiseerd in het implementeren van een ISO 9001-2015  kwaliteitsmanagementsysteem

Alvorens te kiezen voor implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem is het goed om te weten wat het doel is van een kwaliteitsmanagementsysteem en waarom een organisatie kiest voor een dergelijk systeem. 

 

Waarom voor een kwaliteitsmanagementsysteem kiezen?

 

Een kwaliteitsmanagementsysteem is bedoeld om de kans dat klanten de diensten en producten die ze verwachten daadwerkelijk geleverd krijgen, zo groot mogelijk te maken. Tevens is een kwaliteitsmanagementsysteem ervoor bedoeld dat een organisatie leert van haar ervaringen. En daardoor steeds beter wordt in het tevredenstellen van haar klanten.

 

Het besluit om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren is een strategische beslissing voor een organisatie die kan bijdragen aan het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie en een goede basis kan bieden voor duurzame ontwikkelinitiatieven.

 

Een kwaliteitsmanagementsysteem is altijd maatwerk, waarvoor een organisatie de keuzes maakt en die keuzes bepalen welke baten er zijn en in welke mate die baten optreden.

 

De mogelijke redenen waarom een organisatie kiest voor een kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitscertificaat kan zijn;

 1. De organisatie wil een kwaliteitscertificaat zoals bijvoorbeeld ISO 9001-2015, omdat een klant dit eist of omdat er steeds meer potentiële klanten vragen naar een kwaliteitscertificaat.

 2. De organisatie heeft geregeld klachten over de kwaliteit van producten of diensten of het verloop van klanten is erg hoog.

 3. De efficiency van de organisatie is te laag (te hoog kostenniveau / te lage winstgevendheid).

Een kwaliteitsmanagementsysteem bevat een aantal elementen waarbij een organisatie baat kan hebben ter optimalisatie, tw;

 

 • Klantgerichtheid

 • Leiderschap

 • Betrokkenheid van medewerkers

 • Procesbenadering

 • Continue verbetering

 • Besluitvorming op basis van feiten

 • Relatiemanagement

 

Welke voordelen heeft het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem;

 

De organisatie, klanten, leveranciers, collega managers, medewerkers hebben een belang bij transparantie om uw organisatie nog succesvoller te maken. Met elkaar staat u sterker:

 • De organisatie en bedrijfsprocessen zijn voor alle belanghebbenden inzichtelijk. Medewerkers zijn in staat om mee te denken om de organisatie en haar bedrijfsprocessen te verbeteren. Het management is in staat de organisatie beter te sturen.

 • Voor iedere medewerker is duidelijk welke toegevoegde waarde zij en anderen hebben in het gehele voortbrengingsproces.

 • En klanten kunnen erop vertrouwen, dat u nakomt wat u belooft. En u kunt dat desgewenst ook aantonen.

Mocht u meer informatie willen over hoe Hopstaken Consultancy uw organisatie kan begeleiden in het begeleiden naar een kwaliteitsmanagementcertificaat, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens of stuur een berichtje via ons contactformulier op deze website.

Hopstaken Consultancy

Basaltdijk 3

4706 DP Roosendaal