PROCESMANAGEMENT

Een proces stopt meestal niet aan de afdelingsgrenzen, het overschrijdt organisatorische, functionele afdelingen en kan evengoed toegepast worden op plaatsen waarbij het proces over de bedrijfsgrenzen heen gaat.

Procesmanagement is de meest effectieve manier om processen te verbeteren. Daarbij wordt bij voorkeur een procesgerichte aanpak gehanteerd. Processen beschrijven, de processen “in kaart brengen”, is een van de eerste activiteiten op het pad naar betere prestaties.

Organisatie Procesmanagement richt zich op het verbeteren van de van-klant-tot-klant processen. Dit betreft de gehele cyclus van de bedrijfsprocessen: van het identificeren, ontwerpen, inrichten en implementeren van processen tot en met het uitvoeren, beheren, beheersen, analyseren en verbeteren van processen.

Een proces is een verzameling van onderling samenhangende activiteiten of handelingen die invoer (input) omzetten in uitvoer (output). Een proces is gericht op het doelbewust tot stand komen van een product of dienst voor een interne of externe klant. Elke stap of activiteit is belangrijk en voegt een stukje waarde toe. Processen kan je volgen van begin tot eind.

Alle deelnemers aan een proces handelen met het einddoel voor ogen. De procesdoelstellingen horen gericht te zijn op de verwachtingen van en overeenkomsten met de klant.

Redenen om processen te beschrijven;

 • Kennismanagement;
  Als de kennis voornamelijk in de hoofden van de mensen zit, dan heeft het bedrijf een 'probleem 
  wanneer een ervaren medewerker vertrekt.

 • Kwaliteit;
  De kwaliteit van producten wordt gemaakt in het proces. Om de kwaliteit van een proces te kunnen
  beoordelen, moet duidelijk zijn welke kwaliteitsregels in welke processtappen gerealiseerd worden.

 • Organisatie;
  T
  aken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het moet duidelijk zijn wie wat doet in het
  proces 
  en wie verantwoordelijk is voor het proces. 

 • Bedrijfsresultaat;
  Om het bedrijfsresultaat werkelijk te verbeteren moeten de processen beheerst worden.

 • Wet-en regelgeving;
  Geeft aan welke regels in welke processtappen toegepast worden.

 • Accreditatie en/of certificatie;
  Bijvoorbeeld voor ISO 9001, hiervoor zijn minimaal actuele processpecificaties inclusief 
  kwaliteitseisen en -maatregelen nodig.

 • Procesverbetering;
  Om een proces te kunnen verbeteren moet je eerst de processen in kaart gebracht hebben.

 • Procesinrichting;
  De diverse processen moeten op elkaar aansluiten, zowel intern als in samenwerking met externe
  partners.

 • Outsourcing;
  Vereist dat het proces volkomen helder is.

Welke voordelen kan een goed procesbeheer voor uw organisatie opleveren;

 • Verbeterde kwaliteit, minder fouten

 • Minder risico's

 • Gereduceerd aantal processtappen

 • Hogere productiviteit per persoon

 • Tijdsefficiëntie 

 • Hogere medewerkerstevredenheid

 • Verbeterde coördinatie tussen afdelingen

 • Bedrijfsflexibiliteit

 • Kostenverlaging

 • Verhoging van de klanttevredenheid

 

Mocht u meer te weten willen komen over hoe Hopstaken Consultancy uw organisatie kan helpen bij het inzichtelijk maken en documenteren van uw processen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens of stuur een berichtje via ons contactformulier op deze website.

Hopstaken Consultancy

Basaltdijk 3

4706 DP Roosendaal