CERTIFICATIE BEGELEIDING

Wanneer een organisatie beslist om een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren met als doel een ISO managementsysteem certificaat te behalen, dient de organisatie een aantal stappen te doorlopen.

 

Dit wordt het Certificatieproces genoemd en wordt als volgt doorlopen;

 

 1. Kennismaking, maatwerk planning en begroting​
  Omdat elke organisatie uniek is, maken we graag eerst kennis met de opdrachtgever en de organisatie om inzicht te verkrijgen in de grootte van de organisatie en complexiteit van de werkprocessen zodat we een passende begroting en gerichte planning kunnen afgeven.
   

 2. Nulmeting
  Een uitstekend startpunt, om te bekijken of de organisatie klaar is voor certificatie voor ISO 9001 en vast te stellen in hoeverre het managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen. Tevens kan dan vastgesteld worden welke verbeterpunten er nog zijn om door te voeren.
   

 3. Aanpassen en doorontwikkelen van het ISO 9001 managementsysteem
  Voordat de ISO 9001 norm geïmplementeerd kan worden dienen de processen en huidig                  kwaliteitsmanagementsysteem mogelijk aangepast te worden aan de ISO 9001 norm.                      Hopstaken Consultancy kan u hierin begeleiden.
   

 4. Implementatie van het ISO 9001 managementsysteem
  Zodra het systeem is ontwikkeld kan het managementsysteem in de organisatie geïmplementeerd worden. Hierbij wordt gekeken hoe de processen binnen de organisatie werken, of er voldoende draagvlak en kennis is binnen de organisatie en is er een heldere strategie.
   

 5. ISO 9001 certificatie audits
  Wanneer het managementsysteem voldoende is geïntegreerd  en de processen zijn gewaarborgd dan is de organisatie klaar voor de certificatie. Dan wordt gezamenlijk met onafhankelijke auditoren van de betreffende certificerende instantie een auditplan opgesteld en de gefaseerde auditbezoeken ingepland.
   

 6. ISO 9001 Certificaat aanvraag
  Uit het auditproces komen eventuele aanbevelingen en verbeterpunten welke opgevolgd dienen te worden. Voldoet de organisatie aan de ISO 9001 norm dan is het tijd om het ISO 9001 certificaat aan te vragen.
   

 7. Periodieke audits
  Hopstaken Consultancy biedt ter onderhoud van het managementsysteem, het uitvoeren van periodieke interne audits aan om te toetsen of het managementsysteem nog voldoet aan de gestelde eisen en/of er veranderingen aangebracht dienen te worden in het managementsysteem. Op deze manier blijft het managementsysteem up-to-date en dient ter voorbereiding van de periodieke audits, welke uitgevoerd worden door de auditoren van de certificerende instantie

Doorlooptijd ISO 9001 certificatie;

De doorlooptijd van de hierboven getoonde stappen is gemiddeld tussen de 4 en 9 maanden, maar is sterk afhankelijk van de grootte, complexiteit, volwassenheid van uw organisatie en scope voor de certificatie.

Mocht u meer te weten willen komen over hoe Hopstaken Consultancy het certificatieproces kan toepassen binnen uw organisatie, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens of stuur een berichtje via ons contactformulier op deze website.

Hopstaken Consultancy

Basaltdijk 3

4706 DP Roosendaal