AUDITING

Hopstaken Consultancy heeft de expertise in huis om, in opdracht van de klant, interne en externe audits uit te voeren bij bedrijven en organisaties.

ISO 9001Audit;

Na de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem is het raadzaam deze met regelmaat te analyseren op de implementatie en effectiviteit. Het continue verbeterproces is het doel van een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij het uitvoeren van audits van essentieel belang zijn.

Nicole is gediplomeerd Lead Auditor en bevoegd om in opdracht van haar opdrachtgevers audits uit te voeren.

Eerste partij audit - Interne audit;

Een interne audit wordt uitgevoerd door getrainde medewerkers van de betreffende organisatie of door een auditor van een externe onafhankelijke partij, (Hopstaken Consultancy), welke periodiek de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de organisatie toetst.

Tweede partij audit - Externe audit;

Een externe audit wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde auditor van buiten de organisatie.

Hopstaken Consultancy heeft deze expertise in huis en kan in overleg met de opdrachtgever zowel audits uitvoeren op de interne organisatie als ook bij andere belanghebbenden (bv. een leveranciersaudit).

Derde partij audit - CI audit;

Een externe audit voor certificatie die wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke auditor van een certificerende instantie.

Mocht u meer te weten willen komen over de audit mogelijkheden van Hopstaken Consultancy voor uw organisatie, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens of stuur een berichtje via ons contactformulier op deze website.

Hopstaken Consultancy

Basaltdijk 3

4706 DP Roosendaal